Tolk Gebarentaal

Wat doet een tolk gebarentaal?
Horende mensen gebruiken gesproken taal om te communiceren. Veel dove mensen gebruiken gebarentaal. Een tolk gebarentaal tolkt tussen dove en horende mensen die niet dezelfde taal gebruiken. Een tolk vertaalt gesproken taal naar gebarentaal en gebarentaal naar gesproken taal.


Waar werkt een tolk gebarentaal?
Een tolk gebarentaal tolkt tussen horende en dove mensen in elk denkbare situatie waar dat nodig is. Bijvoorbeeld bij de huisarts, tijdens een vergadering, een operatie, een sporttraining, op school, een stadswandeling, een reis, of een (internationaal) congres.


Welke talen vertaalt een tolk gebarentaal?
Dove en slechthorende mensen gebruiken niet allemaal dezelfde communicatievorm. Veel doven gebruiken de Nederlandse Gebarentaal (NGT) of Nederlands met Gebaren (NmG; ook wel visueel Nederlands genoemd). Maar sommige dove mensen geven juist de voorkeur aan spreken en spraakafzien om te communiceren. Een tolk gebarentaal vertaalt alles wat gezegd wordt tijdens een tolksituatie van gesproken Nederlands in NGT, NmG of een duidelijk mondbeeld. En natuurlijk ook andersom. Sommige tolken vertalen ook uit/naar andere gesproken talen, zoals het Engels, Duits, Frans of Spaans. Bijvoorbeeld in het buitenland of op een congres.


Heeft een tolk gebarentaal voorbereiding nodig?
In sommige situaties is het prettig als de tolk zich kan voorbereiden. Bijvoorbeeld voor congressen, lezingen of vergaderingen. Vaak zijn de teksten die in deze situaties worden gebruikt vooraf al bekend. Als de tolk deze teksten voor de opdracht in kan zien, dan gaat het tolken zelf vaak wat soepeler omdat de tolk inhoudelijk voorbereid is op de situatie. En bij een vergadering of een congres is het prettig voor de tolk om te weten hoe het programma er uitziet. De tolk kan dan inschatten wanneer zij een tolkpauze (een korte pauze van een paar minuten) kan nemen. Hierdoor blijft de kwaliteit van het tolken goed.


Hoe kan ik een tolk aanvragen?
Alle tolken gebarentaal in Nederland zijn geregistreerd in het Register Tolken Gebarentaal. Als u een tolk nodig hebt, kunt u deze tolk rechtstreeks een e-mail of sms sturen. Geef hierin aan op welke datum u de tolk wilt gebruiken, van welke tijd tot welke tijd, en om wat voor soort situatie het gaat. De tolk zal dan zo snel mogelijk reageren.

Ook kunt u via het prikbord van Tolknet een tolk zoeken. Of via de bemiddelingsdienst van Tolkcontact.

Mij kunt u aanvragen door contact met mij op te nemen.


Hoe kan ik een tolk betalen?
Iedereen in Nederland die doof of slechthorend is, heeft recht op een tolk voor een aantal uur per jaar. Dit worden tolkuren genoemd. Er zijn drie soorten tolkuren:

 • Leefuren: 30 uur per jaar. Deze leefuren zijn voor alle prive-situaties waar communicatie nodig is. Bijvoorbeeld doktersbezoek, ouderavonden op school, een trouwerij of een begrafenis.

 • Werkuren: 15% van de werktijd. Bijvoorbeeld voor het deelnemen aan vergaderingen, een functioneringsgesprek, een personeelsfeestje of een bijscholing.

 • Onderwijsuren: 100% van de onderwijstijd in reguliere onderwijssituaties (tot 30 jaar; een cursus voor het werk moet vanuit de werkuren vergoed worden).

 • NB! Zijn de tolkuren op en zijn er meer tolkuren nodig? Dan kunt u deze aanvragen bij Tolkcontact of het UWV.


  Hoe kan ik tolkuren aanvragen?
  Iedereen die doof of slechthorend is kan, met een verklaring van hun huisarts of kno-arts, tolkuren aanvragen. Leefuren worden vanaf 2016 aangevraagd via Tolkcontact van Berengroep. Onderwijs- en werkuren bij het UWV. Let op: Het aanvragen van deze tolkuren kan niet binnen een dag, dit duurt vaak een paar weken voor het allemaal rond is.


  Stel dat ik een klacht heb over een tolk, waar kan ik dan terecht?
  Het is natuurlijk de bedoeling dat een tolk gebarentaal zijn of haar werk goed uitvoert. Heeft u toch een klacht over een tolk, dan is het goed om dit eerst met de tolk zelf te bespreken. Lukt dit niet, dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie voor klachten over tolken gebarentaal of schrijftolken.